poradnik

Laryngoskop jedorazowy czy wielokrotnego użycia?

Stosując laryngoskopy wielorazowego użytku zyskujesz dywidendę!!

Badania pokazują, że korzystanie z laryngoskopowych systemów wielokrotnego użytku do znieczulenia wziewnego jest znacznie tańsze. Szpitale mogą osiągnąć oszczędności do 88% dzięki używaniu laryngoskopów wielokrotnego użytku zamiast jednorazowych. W YaleUniversity Hospital w USA koszty cyklu użytkowania zostały przeanalizowane na podstawie różnych zestawów laryngoskopowych wielokrotnego użytku w porównaniu do jednorazowych. Wykazano oszczędności do 1,8 miliona USD rocznie, czyli w wysokości 88 %, przy używaniu systemów wielokrotnego użytku 2.

My przeprowadziliśmy analizę kosztów z wyborem reprezentatywnych miejsc użytkowania. W przypadku użytkowania systemów laryngoskopowych wielokrotnego użytku innych niż HEINE całkowite koszty są o 30% wyższe po pięciu latach z powodu dużej awaryjności podczas użytkowania i sterylizacji oraz w następstwie konieczności zastąpienia uszkodzonych laryngoskopów. Nawet po wielu cyklach sterylizacji w autoklawie nie ma kosztów wymiany w przypadku laryngoskopów HEINE Classic+ w badanym okresie. Dotyczy to także naszej gwarancji co do oświetlenia.

Poniżej prezentowany model kosztowy został opracowany na podstawie przeciętnych wartości z analiz kosztów otrzymanych z reprezentatywnej grupy instytucji, które po stosowaniu laryngoskopów innych producentów przeszły na użytkowanie laryngoskopów HEINE. Powyższe diagramy przedstawiają te wartości w stosunku do zakupu 200 łyżek laryngoskopowych. Ceny łyżek laryngoskopowych HEINE były dwa razy wyższe niż ceny podobnie wyglądających łyżek alternatywnych producentów. Wyliczony przeciętny stopień uszkodzeń alternatywnych laryngoskopów był następujący: 20 %
(z początkowej ilości) w ciągu 1 roku, 40 % (z pozostałej ilości) w ciągu 2 roku, 60 % (z pozostałej lilości) w ciągu 3 roku, 90 % (z pozostałej ilości) w 4 roku i 100 % po 5 latach.

Systemy laryngoskopowe wielokrotnego użytku to mądry wybór. Pod każdym względem.

Od ponad 30 lat HEINE konsekwentnie optymalizuje swoje laryngoskopy światłowodowe mając zawsze to samo na uwadze – zapewnienie lekarzom trwałych instrumentów, które umożliwią im
wykonywanie pracy dokładnie, spokojnie oraz przez długi okres czasu, przy zapewnieniu jednocześnie maksymalnego bezpieczeństwa dla pacjentów. Ponadto, HEINE zawsze mam na uwadze, że dobra jakość musi się opłacać instytucjom zdrowia, które wybierają instrumenty marki HEINE.

Tendencja niektórych instytucji do wyboru, z reguły, produktów jednorazowego użytku jest niepokojąca i trudna do zrozumienia. Z jednej strony, ponieważ analiza kosztów wyraźnie wskazuje na stosowanie systemów laryngoskopowych wielokrotnego użytku, nawet z perspektywy krótkoterminowej. Z drugiej strony, ponieważ zagadnienia unikania wytwarzania odpadów i zanieczyszczania środowiska odgrywają coraz ważniejszą rolę również w pracy gabinetów lekarskich i szpitali.

Oczywiście, że są bardzo szczególne, wyjątkowe sytuacje i obszary działań medycznych, gdy stosowanie narzędzi jednorazowego użytku jest nie do zastąpienia. Jednakże, badania wykazują, że stosowanie laryngoskopów wielokrotnego użytku w znieczuleniach ogólnych jest znacznie tańsze i bardziej przyjazne dla środowiska niż stosowanie produktów jednorazowych ¹,².

Szpitale mogą osiągnąć roczne oszczędności kosztów do 88 % ² poprzez stosowanie laryngoskopów wielokrotnego użytku zamiast jednorazowego użytku.

Dlatego idea „zielonego szpitala” staje się rzeczywistością.

Zrównoważony rozwój, zachowanie równowagi środowiskowej, ocena trwałości użytkowej i uwzględnienie oddziaływań ekologicznych na pacjenta w różnym wieku, czyli w dużym skrócie podstawy koncepcji „zielonego szpitala”, są kwestiami, które w odczuciu społecznym stają się coraz ważniejsze i bardziej istotne. w tę ideę wpisują się korzyści z użytkowania laryngoskopów wielokrotnego
użytku. Najlepiej, aby odpadów zupełnie nie było. Ponadto, medyczne odpady są także kosztowne. Podczas gdy wiele produktów jednorazowego użytku jest nie do zastąpienia w poradniach i szpitalach, to taka sytuacja nie zachodzi w przypadku laryngoskopów.
Rzetelne oceny cyklu użytkowania laryngoskopów z Ameryki Północnej i Australii wykazują niemal identyczne wyniki. Pierwsze badanie został przeprowadzony przez Yale University Hospital ² w USA,
gdzie wykonuje się około 60 000 intubacji w ciągu roku ³. Drugie badanie zostało przeprowadzone w Australii w dwóch średniej wielkości szpitalach z sześcioma salami operacyjnymi ¹.

Oba badania niezależnie potwierdzają, że stosowanie laryngoskopowych systemów wielokrotnego użytku prowadzi do znacznego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 85 %. 

1 McGain F, Story D, Lim T, McAlister S. Br J Anaesth. Financial and environmental costs of reusable and single-use anaesthetic equipment, 2017;118(6):862-869.
2 Reusable Versus Disposable Laryngoscopes Environmental and Economic Considerations. Jodi D. Sherman, M.D., Lewis Raibley, B.Eng., Matthew Eckelman, Ph.D., Yale University, ASA 2014.
3 Kalkulacja oparta jest na pomiarach przeprowadzonych przez Uniwersytet Yale, przy założeniu 60 000 intubacji i 4 000 cykli czyszczenia w ciągu roku w przypadku systemów laryngoskopowych.